Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W GABINECIE ZDROWE STOPY JOANNA KOWALEWSKA

PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG GABINETU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
REJESTRACJA JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

1. Gabinet Zdrowe Stopy Joanna Kowalewska świadczy usługi podologiczne, pedicure kosmetyczny i manicure.
2. Rejestracja na wizytę

• Preferujemy zapisy online (nie mamy recepcji) lub telefoniczne https://gabinetzdrowestopyjkowalewska.booksy.com
tel. 602495627 lub 572600660
• Podczas umawiania wizyty, pracownik ma prawo zadać dodatkowe pytania, pozwalające oszacować wymagany czas do przeprowadzenia zabiegu.
• W pewnych przypadkach Pacjent/Klient może zostać poproszony o wysłanie zdjęcia stóp w celu wstępnego określenia problemu, z którym się zgłasza.
• Wykonujemy zabiegi wcześniej zapisanych Pacjentów/Klientów.
• Usługę realizowaną w formie bonu, należy zgłosić przy rezerwacji wizyty.
• Pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli ma wątpliwości dotyczące trzeźwości, stanu psychicznego czy zdrowia Pacjentki/Klienta/tki, a także wszelkich sytuacji wzbudzających wątpliwość pracownika.

o Nie praktykujemy skracania/zmian zakresu zabiegu w trakcie wizyty lub z powodu spóźnienia.
o Pracownik określa jakie spóźnienie jest w stanie zaakceptować by wykonać zabieg na najwyższym poziomie.

3. Powiadomienia

Na 24h przed umówionym terminem Pacjent zapisujący się przez booksy otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.

4. Rezygnacja i odwoływanie wizyt w Gabinecie Zdrowe Stopy Joanna Kowalewska

W interesie Pacjenta/Klienta jest powiadomienie gabinetu (najpóźniej 24h przed wizytą) o jej odwołaniu.
PRZEDPŁATA/ZABEZPIECZENIE • Jeżeli Pacjent /Klient/ka odwoła wizytę mniej niż 24h przed planowaną wizytą, ponosi 50% kosztu usługi lub proszony jest o wpłatę 50% na poczet kolejnej wizyty (warunki ustalane indywidualnie, w zależności od ilości odwołanych/ przełożonych wizyt).
• Jeżeli Pacjent/ Klient zapisywany telefonicznie, odwoła wizytę mniej niż 24h przed planowaną wizytą, aby móc skorzystać ponownie z wizyty, warunkiem jest wpłacenie 50% wartości zabiegu ( w ciągu 2 dni). Kwota nie jest zwracana w sytuacji odwołania mniej niż 24h przed wizytą lub niestawienia się na zabiegu.
• Brak wpłaty oznacza anulowanie kolejnych wizyt (jeżeli takie są) i dożywotnią blokadę. Jeśli była prowadzona terapia, zostaje ona przerwana.
– W sytuacji osoby, która widnieje w bazie jako osoba nagminnie zmieniająca lub odwołująca wizyty – Gabient Zdrowe Stopy ma prawo do proszenia o wpłacenie zadatku na szczególnych warunkach – podanych w wiadomości sms bezpośrednio do Klienta/ki

5. Terminowość w Gabinecie Zdrowe Stopy Joanna Kowalewska.
Pierwszeństwo mają Pacjenci/Klienci zarejestrowani na wizytę. Ustalona godzina wizyty jest orientacyjna i może ulec delikatnemu (do 15 minut) przesunięciu. W sytuacji większego opóźnienia, sytuacjach losowych – niezwłocznie informujemy o tym Klientów. Prosimy o przyjście na wizytę 5 minut przed planowanym zabiegiem.
Godzina umówionej wizyty jest godziną rozpoczęcia zabiegu.

6. Spóźnienia
Spóźnienie się na wizytę oznacza skrócenie czasu wizyty lub odmowę przyjęcia. Dlatego prosimy o stawianie się na wizyty na czas. Nie zmieniamy zakresu wizyty z powodu spóźnienia (np. to skróćmy tylko paznokcie itp.) W przypadku niewielkiego spóźnienia, zabieg zostanie skrócony o jego czas, jednak naliczona zostanie pełna kwota za usługę Zabiegi trwające planowo 1h i dłużej – maksymalnie 10 minut, zabiegi trwające 15-45 minut – maksymalne spóźnienie 5 minut (ostatecznie specjalista decyduje, czy zdąży wykonać usługę na najwyższym poziomie) – później Klient oznaczany jest jako „NIE STAWIŁ SIĘ” i system pobiera 50% wartości usługi (jeśli taka opcja jest aktualnie ustawiona w booksy). Wbieganie do gabinetu 20 – 30 minut po czasie / negocjowanie zakresu usługi jest niedopuszczalne.

7. Specjalista Joanna Kowalewska udziela także konsultacji online – rezerwacje tylko przez Booksy.

8. Pierwsza wizyta w Gabinecie Zdrowe Stopy
• Na pierwszej wizycie wypełniamy kartę Klienta, ze wszystkimi danymi koniecznymi do zidentyfikowania Klienta oraz przeprowadzenia zabiegu.
• Klient zobowiązany jest do podawania w karcie prawdziwych informacji.
• Po wstępnej konsultacji omawiamy plan terapii oraz jej wstępny koszt.
• Specjalista ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli ma wątpliwości dotyczące stanu pacjenta (fizycznego bądź psychicznego), odesłać na konsultację do specjalisty/ lekarza/ fizjoterapeuty.
• Specjalista pracuje często skalpelem i dłutem – istnieje ryzyko skaleczenia. Klient zapisując się na zabieg podologiczny wyraża zgodę na pracę w/w narzędziami.

9. Podejmując terapię,
Klient zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń podologa oraz stawiania się na wyznaczonych wizytach kontrolnych. Przekładanie, niestosowanie się do zaleceń będzie skutkowało odmówieniem prowadzenia terapii.

10. Formy płatności
Każda wizyta jest odpłatna. Akceptujemy płatność gotówką lub kartą. Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie. Jeżeli pacjent nie dysponuje należnością jest zobowiązany prawnie do jej uregulowania (najdalej w ciągu 5 dni roboczych oraz pozostawienie swoich danych do wystawienia faktury) na podane konto lub osobiście w przeciwnym razie otrzyma listownie wezwanie do zapłaty. Prośbę o FV prosimy zgłaszać przed wystawieniem paragonu.

11. Kody rabatowe, zniżki, bony Jeżeli Pacjent posiada bon, kod rabatowy lub inną zniżkę, zobowiązany jest poinformować o tym podczas rejestracji na wizytę. Tylko wtedy będą one honorowane. Zgłoszenie bonu po wizycie, nie będzie honorowane. Bon ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

12. Cennik
Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z cennikiem dostępnym na stronie
• www.zdrowe-stopy.waw.pl
• Booksy – gabinetzdrowestopyjkowalewska.booksy.com
Cena może ulec zmianie jeśli klient zapisał się na nieodpowiedni zabieg – np. zabieg podstawowy, a zmiany są zaawansowane i będzie to zabieg leczniczy. Poinformujemy o tym po wstępnym obejrzeniu stóp.

13. Odpowiedzialność

o Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone w Gabinecie Zdrowe Stopy Joanna Kowalewska
o Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie
o Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie ani za rzeczy drogocenne pozostawione w gabinecie
o Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie z końcowego efektu usługi, w subiektywnej ocenie klienta, jeśli zabieg został wykonany profesjonalnie zgodnie z przyjętymi procedurami.
Reklamacje należy zgłosić do 2 dni od zabiegu i w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zabiegu zgłosić się na wizytę. Umawianie wizyty po 2-4 tygodniach nie jest traktowane jako reklamacja (nie podlega negocjacji). W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gabinet zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej usługi korygującej. Reklamacja nie obejmuje powikłań dotyczących wystąpienia reakcji alergicznych

14. Zdjęcia
Gabinet zastrzega sobie prawo do użycia zdjęć stóp przed i po zabiegu w celach dokumentowania przebiegu terapii, celach marketingowych (umieszczanie w socjal mediach, google, strona internetowa) i edukacyjnych. Na zdjęciach nie jest widoczna twarz i postura Klienta, a jedynie stopy i część kończyny.

15. Wszelkie wątpliwości nie ujęte w regulaminie należy zgłosić i wyjaśnić przed zabiegiem.